How to become a member::

All individuals who wish to join the Women Alb World Association are required to pay the following annual quota.:

– Students and for women in need category – 50 CHF

–Other members-70 CHF

Payment for membership must be made to the following bank account:

Women Alb World  Credit Suisse

IBAN: CH16 0483 5158 3013 2100 0

COMPTE: 0425-1583013-21

 

Si të anëtarësohemi:

Të gjithë përsonat që kërkojnë të jenë pjesë e anëtarësisë së Shoqatës Women Alb World kanë detyrimin e një pagese si kuotë vjetore si më poshtë:

– Studentë dhe kategoria e grave në nevojë – 50 CHF

– Anëtaret e tjera- 70 CHF

Pagesa e anëtarësise është e detyrueshme të kryhet në llogarinë bankare:

Women Alb World  Credit Suisse

IBAN: CH16 0483 5158 3013 2100 0

COMPTE: 0425-1583013-21

    Contact with us

    Facebook